Ogniwa fotowoltaiczne PV


Czym są fotoogniwa? 
Fotoogniwa, moduły fotowoltaiczne, panele PV - każda z tych nazw określa baterie słoneczne do produkcji prądu. W odróżnieniu od kolektorów słonecznych, moduły fotowoltaiczne nie służą do ogrzewania wody lecz produkują energię elektryczną. 

Jak powstały panele fotowoltaiczne?

Codziennie na powierzchnie ziemi docierają olbrzymie ilości energii, której do niedawna nie potrafiliśmy w umiejętny sposób wykorzystać.

Nowe możliwości w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca otworzyła dziedzina fizyki zwana fotowoltaiką. Wieloletnie badania w tej dziedzinie przyczyniły się do stworzenia urządzeń przetwarzających energię słoneczną w energię elektryczną-moduły PV. Dotychczas, fotoogniwa znajdowały zastosowanie w satelitach kosmicznych, lecz prace naukowców pozwoliły nam wprowadzić baterie słoneczne do życia codziennego jako odnawialne źródło energii.

Swoje zastosowanie znajdują dzisiaj w budownictwie, jako źródło zasilania na jachtach, wozach kempingowych, sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych czy nadajników telekomunikacyjnych. Niezależnie od korzyści energetycznych czy ekologicznych, otrzymuje się zawsze ciekawe efekty architektoniczne. 

Jak działają fotoogniwa?

Budowa fotoogniw jest bardzo prosta. Opiera się bowiem na płytkach zwanych ogniwami wytworzonych z krzemu z domieszką bromu. Ogniwa o wymiarach ok.15x15 cm łączy się ze sobą, a następnie zamyka w aluminiowej ramie pokrywając od przodu hartowanym szkłem. Tak wyprodukowany moduł fotowoltaiczny, zamontowany odpowiednio na dachu lub fasadzie budynku potrafi produkować energię elektryczną przez długie lata. W modułach nie występują żadne ruchome elementy, żadne materiały eksploatacyjne nie są pochłaniane, jak również żadne zanieczyszczenia nie są emitowane. Moduły nie wymagają żadnej konserwacji, a przy tym są idealnie ciche. Żywotność fotoogniw projektowana jest przez producentów na nie mniej niż 30lat natomiast gwarancja producenta na moc wyjściową uzyskiwaną z fotoogniw to często 25lat!

Sam proces wytwarzania energii elektrycznej z takiego modułu fotowoltaicznego również nie jest skomplikowany. Światło, które dociera do ziemi składa się z cząstek nazywanych fotonami. W momencie, gdy światło trafia na powierzchnię baterii słonecznej fotony wnikają w strukturę krystaliczną krzemu. Atomy krzemu natomiast rozbijają padające na nie promienie słoneczne na ładunki elektryczne, które z kolei zaczynają tworzyć zamknięty obieg w baterii słonecznej. Uzyskany w ten sposób prąd wyprowadza się z Modułu dwoma kablami (jeden to + ,drugi -). Moduły można łączyć ze sobą w różnych ilościach uzyskując w ten sposób systemy fotowoltaiczne o różnej mocy produkcyjnej. 

Jakie urządzenia są potrzebne aby stworzyć własny system zasilania?

 

 1. System autonomiczny

System autonomiczny(inaczej wyspowy) produkuje energię dla wyszczególnionych odbiorników prądu. Nie ma on podłączenia publicznej sieci energetycznej dlatego gdy zabraknie energii zmagazynowanej w akumulatorze, odbiorniki prądu po prostu się wyłączą. Dlatego jeżeli chcemy stworzyć system w całości zasilany z energii słonecznej musimy dobrać odpowiednio dużą ilość baterii słonecznych.

Systemy takie wykorzystuje się do zasilania niedużej mocy odbiorników, do których niemożliwe jest doprowadzenie energii z sieci publicznej lub doprowadzenie energii było by droższe niż zakup autonomicznego systemu PV. Przykładami instalacji są: jachty, wozy kempingowe, domki i altanki letniskowe, nadajniki telekomunikacyjne i znaki drogowe montowane w miejscu gdzie nie ma dostępu do sieci publicznej oraz wiele innych zastosowań. 

2.System PV podłączony do publicznej sieci energetycznej: 

System produkujący energię na nasze potrzeby i oddający nadwyżki energii elektrycznej do sieci publicznej poprzez licznik dwukierunkowy.  Rozliczenie z energetyką następuje na podstawie różnicy pomiędzy oddaną energią do sieci OSD, a pobraną z sieci w bilansie rocznym, zakład energetyczny wystawia fakturę za opłaty stałe ok. 100 zł/rok, oraz rozliczenie nadwyżek oddanych do sieci. OSD rozlicza nadwyżki według ustawy z dnia 01.07.2016 roku w stosunku: instalacja poniżej 10kWp za 1kWh rozliczą nam 0,8kWh ale razem z przesyłem, a instalacja powyrzej 10kWp w stosunku 1kWh / 0,7kWh. Jest to tzw. system opustów.

3. System autonomiczny z dodatkowym podłączeniem sieci publicznej.

 

 Taki system działa podobnie do systemu autonomicznego lecz do specjalnego inwertera podłącza się zasilanie ze zwykłej sieci publicznej. Energia z paneli słonecznych magazynowana jest w akumulatorach, następnie jest ona zamieniana na 230V poprzez inwerter i zasila odbiorniki prądu. W przypadku braku energii w akumulatorze i braku energii z paneli słonecznych następuje automatyczne przełączenie na zasilanie z publicznej sieci AC aż do momentu doładowania akumulatorów przez baterie słoneczne. Systemy te stosuje się głównie w domach mieszkalnych w których występują bardzo częste wyłączenia, lub awarie sieci energetycznej. 

 

Co wpływa na produkuję prądu z paneli fotowoltaicznych?

Ilość energii produkowanej przez fotoogniwa zależy głównie od nasłonecznienia baterii słonecznych. W różnych okresach roku mamy w Polsce różne nasłonecznienie na płaszczyznę w kWh/m2. Od tego jaki mamy miesiąc będziemy uzyskiwać z jednego panelu różną moc(różne nasłonecznienie). Panele słoneczne są jednak tak skonstruowane, że swoje napięcia(V) osiągają przy stosunkowo nie dużym nasłonecznieniu, natomiast moc(W) jest zależna od nasłonecznienia. Przyjmuje się, że najlepszy okres w Polsce to od początku marca do końca września. Ponadto panel pv może być różnie nakierowany w stosunku do słońca.

Najbardziej optymalnym położeniem paneli to kierunek południowy pod kątem 30-38 stopni cało rocznie. Położenie paneli w innym kierunku może spowodować nawet kilku do kilku dziesięciu procent  spadeku produkcji prądu z fotoogniw. 

 

Jednostki miary. Czym różni się kWh od kW?

Produkcję lub zużycie energii podaje się w jednostce Wh (Wato godzina) lub kWh (kilo Wato godzina), natomiast moc urządzeń podaje się w watach W lub kW kilowat. Watogodzina(Wh) - jest to nic innego jak moc(W) * godziny(h). Dla przykładu mając odbiornik prądu o mocy ciągłej 100Wat i używając go 4 godziny na dobę, uzyskujemy zużycie prądu na poziomie 400Wh/doba. 

Obliczenia. Jak obliczyć produkcję prądu z paneli słonecznych?
Znając już położenie paneli słonecznych możemy wyliczyć produkcję energii dla przykładowego systemu PV. Panele PV występują obecnie o różnej mocy. W ofercie są panele 50 Wat, 250 Wat, 300 Wat i inne. Przyjmując, że chcemy 4szt. paneli 250 Wat uzyskujemy elektrownię o mocy 1000 Wp = 1 kWp (Wp to wat peak-moc szczytowa modułu fotowoltaicznego w Standardowych Warunkach Badania). Aby poznać dokładne dane odnośnie produkcji z przykładowego systemu PV dla konkretnego miasta posłużymy sie kalkulatorem systemów PV.

Obliczenia. Wiem już jak obliczyć produkcje z fotoogniw, nie wiem jak obliczyć zużycie moich odbiorników prądu?

Znając już metody obliczeń produkcji prądu z modułów fotowoltaicznych oraz rodzaje systemów PV możemy przystąpić do wyboru odpowiedniej ilości paneli do naszych potrzeb. Jeżeli tworzymy system autonomicznym bez dostępu sieci publicznej dla odbiorników prądu działających cały rok należy system skalkulować dla okresu o najmniejszej produkcji prądu z fotoogniw czyli dla grudnia i stycznia.

 

Jeżeli natomiast interesuje nas zasilanie odbiorników tylko w okresie wiosenno-letnim(jachty, wozy kempingowe, altanki i domki letniskowe) wówczas pod uwagę bierzemy miesiące odpowiadające temu okresowi, np. kwiecień-sierpień. Wyliczamy dla tych okresów średnią produkcję dzienną z fotoogniw. Mając z jednej strony wyliczoną średnią dzienną produkcje z fotoogniw potrzebujemy z drugiej strony średnie dzienne zużycie energii przez nasze odbiorniki prądu.

 

Jeżeli zużycie energii będzie równe produkcji energii z fotoogniw wówczas nasz system będzie skalkulowany poprawnie. Jeżeli nastomiast zużycie będzie większe niż produkcja wówczas nasze odbiorniki prądu będą pracować krócej niż byśmy tego chcieli. Obliczanie zużycia prądu jest w większości przypadków proste. Jeżeli odbiornikiem prądu jest np. 10szt. żarówek LED o mocy 3Wat każda to wówczas moc pobieranego prądu wynosi 10*3=30Wat.

 

Jeżeli świecimy 4h/doba wszystkimi żarówkami to zużycie wyniesie 30W*4h=120Wh/doba. Inaczej sprawa wygląda dla odbiorników, których moc jest różna w zależności od sposobu używania. Takim przykładem może być np. komputer lub pompa wodna. Żeby znaleźć odpowiedź ile naprawdę zużyje nam prądu dany sprzęt możemy posłużyć się statystycznym kalkulatorem energii dostępnym na stronie: 

http://kalkulator.tauron-pe.pl/#/kalkulator

Kalkulator jest przygotowany w oparciu o dane statystyczne na temat zużycia energii dla 4 wariantów rodzin: 1-,2-,3-,4-osobowa. Po wybraniu odpowiedniego scenariusza kalkulator zostaje załadowany. Jeżeli wybierzemy z listy dostępnych urządzeń np. komputer to po prawej stronie wyświetlone zostanie zużycie dobowe w kWh dla tego sprzętu. Możemy także zwiększyć lub zmniejszyć czas funkcjonowania i ilość danego sprzętu w naszym przypadku.

 

Na koniec sumujemy zużycie energii z naszych odbiorników. W przypadku systemów autonomicznych z podłączeniem sieci publicznej nie jest wymagane aby system PV produkował dokładnie taką ilość energii jaką potrzebujemy. Jeżeli nasz system wyprodukuje mniej energii niż byśmy tego chcieli ponieważ np. znacznie zwiększyliśmy pobór energii(dłuższa praca odbiorników energii niż przyjeliśmy do obliczeń) lub jest akurat miesiąc zimowy, wówczas nie musimy obawiać się sytuacji że zostaniemy bez prądu. Specjalny inwerter tworzący taki system automatycznie przełączy na zasilanie z sieci publicznej aż do momentu doładowania akumulatorów ze słońca. 

Obliczenia.

Jak dobrać odpowiednią ilość i pojemność akumulatorów do fotoogniw?
Jeżeli ustaliliśmy jakiej mocy potrzebujemy baterie słoneczne oraz ile wyprodukują one energii dla konkretnych warunków, możemy przystąpić do doboru akumulatorów do naszych potrzeb. Książkowy wzór na obliczenie pojemności akumulatorów jest następujący: 

produkcja dzienna (Wh) / napięcie systemu (V) = ilość prądu (Ah) 
ilość prądu(Ah) * 1,5 = pojemność akumulatora(Ah) 

Współczynnik 1,5 służy po to aby akumulator nie został rozładowany przez odbiornik do zera, ponieważ głębokie rozładowania znacznie skracają żywotność akumulatorów. We wzorze dzielimy produkcje z fotoogniw w Wh przez napięcie systemu. UWAGA! Panele słoneczne o mocach do 140Wat działają na napięcie nominalne 12V, natomiast panele o mocach powyżej 140Wat działają na napięciach 24V. Wyjątkiem są panele Kaneka(napięcie 48V). Tak więc mając do dyspozycji 4szt. paneli 200Wat i produkcję w lato z systemu 3,6kWh/doba wyliczenie wygląda następująco: 

3600Wh / 24V = 150Ah 
150Ah*1,5= 225Ah 

W wyniku otrzymujemy pojemność akumulatora 225Ah 24V. Pojemność akumulatora zawsze można zaokrąglać w górę lub w dół. Na rynku są dostępne modele akumulatorów MK 225Ah 12V lub HZY 230Ah 12V. Zakładamy model MK 225Ah 12V. Aby uzyskać napięcie 24V należy zastosować dwa akumulatory MK 225Ah 12V i połączyć je szeregowo dzięki czemu napięcie zwiększamy do 24V. Akumulatory można łączyć razem szeregowo oraz równolegle. Warunkiem jest stosowanie tych samych typów akumulatora o tej samej pojemności i rodzaju. Do systemów PV zalecane są akumulatory żelowe, czyli takie w których elektrolit jest unieruchomiony w postaci żelu. Są one szczelne, zupełnie bezobsługowe, a ich żywotnośc w warunkach 20stopni celcjusza to 10-12lat. W naszej ofercie są to akumulatory firmy HAZE modele HZY oraz MK Batter. 

W powyższym wyliczeniu dajemy bateriom słonecznym tylko jeden dzień na naładowanie akumulatora. Jeżeli mielibyśmy wyliczyć pojemność akumulatora dla domku letniskowego użytkowanego tylko w weekendy, na którym zamocowane mają być 4szt. paneli 200Wat wówczas wyliczenie wyglądałoby następująco: 

3600Wh*5dni=18000Wh 
18000/24=750Ah 
750Ah*1,5=1125Ah 

Należałoby użyć 10szt. akumulatorów 225Ah 12V. Podłączenie 5 akumulatorów w jeden string byłoby równoległe,dwa stringi połączone szeregowo. 

Obliczenia.Jak dobrać regulator ładowania do mojego systemu PV?
Jeżeli dobraliśmy już ilość i moc baterii słonecznych do systemu autonomicznego, kolejnym krokiem jest wybór regulatora ładowania. Regulator ładowania to niewielkie urządzenie, którego zadaniem jest zabezpieczać akumulator przed przeładowaniem ze strony fotoogniw oraz przed zbyt głębokim rozładowaniem ze strony odbiorników prądu.

Dla paneli mono i polikrystalicznych wykorzystuje się regulatory 12/24V. Oznaczenia te informują o napięciu nominalnym systemu PV. Jeżeli podłączamy do regulatora np. 2 baterie 100Wat równolegle wówczas napięcie systemu jest 12V, dla podłączenia szeregowego dwóch modułów 100Wat napięcie systemu wyniesie 24V.

 

Regulatory automatycznie odczytują napięcie systemu i na takim napięcie pracują. Oczywiście ważne jest aby napięcie na akumulatorach było takie jak na panelach (12 lub 24V) inaczej regulator sygnalizować będzie błąd podłączenia. Dobierając regulator musimy zwrócić uwagę na parametr "prąd zwarciowy (A)" przy opisach paneli PV. Jeżeli podłączamy 3szt. paneli 130Wat wówczas prąd zwarciowy jednego panelu to 8,02, dla trzech paneli to 24,06A Należy więc wybrać regulator min. 24,06A np. model 30A lub 40A. 

Stworzyłem system autonomiczny 12V.

Jak mogę do niego podłączyć odbiorniki na ~230V?

Do zmiany napięcia z 12V, 24V lub 48V prądu stałego na ~230V prądu zmiennego służy urządzenie zwane inwerterem lub przetwornicą. Inwerter podłącza się bezpośrednio pod akumulator. Na wyjściu inwerter posiada zazwyczaj standardowe gniazdko prądu AC, do którego podłącza się urządzenia na ~230V. Inwertery dobiera się wg mocy ciągłej zasilanych urządzeń np.: TV LCD 100Wat + Laptop 60Wat + oświetlenie 100Wat = 260Wat, z naszej oferty należałoby wybrać przetwornice 300Wat mocy ciągłej(chwilowa moc 600Wat) 12/230V. Jeżeli mamy system o napięciu 24V należałoby wybrać inwerter 24/230V 300Wat. 


Download
Fotowoltaika, Samouczek wersja dla zaawansowanych.
Szkolenie PV.pdf
Adobe Acrobat Document 3.7 MB

Kontakt:

 

Eco Doradcy OZE

Stowarzyszene Błękitna Atmosfera

ul. Michałowicza 46

43-300 Bielsko Biała

Tel.: +48 510 682 007

 

E-mail: ecodoradcyoze@gmail.com